Om oss

Tyholmen frivilligsentral eies av Seniorsenteret Tyholmen 7, som igjen eies av 13 lag og foreninger pluss en gruppe som vi kaller for Senterets venner som igjen består av privatpersoner som ønsker å bidra.

Medlemsorganisasjonene er:

LHL – Frp – Rebekka logen Kaprifol – Rebekka logen Fortuna – Birgitta foreningen – Arendal Senior Høyre – Arendal Sanitetsforening – Arendal Voksenopplæring – Arendal Arbeiderparti – Arendal demensforening – Arendal Røde Kors Omsorg – Arendal og omegn Pensjonistlag – Arendal Revmatikerforening og Senterets venner.

Organisasjonens høyeste organ er årsmøte og styret.

Sentralen blir hovedsakelig finansiert av tilskudd fra Kultur og likestillingsdepartementet og Arendal kommune. Pluss inntekter fra egne aktiviteter, gaver o.l.

Den daglige driften styres av daglig leder V. Anne Cantero

Andre ansatte på kjøkkenet er Liv Ellen Skoog og Turid Guldbrandsen , samt renholder Woranut Evensen

Sentralen holder til i et av Arendals eldste hus fra 1679, huset er fredet (1924) , og ligger ved Pollen.

Eies av Arendal kommune.

Litt mer bakgrunnshistorie. Huset ble bygd som privat bolig, men har gjennom årenes løp hatt forskjellige funksjoner. Tollbod 1807- 1932, trygdekontor og arbeidsformidling, og Gunerius Eriksen har hatt kontor og lager her. I 1968 ble Senter for Eldre etablert av noen ivrige damer og en mann som la en god og stabil grunnmur for Senteret. Selv om stedet naturligvis har justert driften etter som tiden har gått, er eierstrukturen som før, organisasjonene er eiere og drivere av Senteret.

Etter hvert som samfunnet har endret seg og folk holder seg lenger «unge og spreke», ble utfordringen at svært få følte seg gamle nok til å gå på Senter for Eldre. Vi endret navn til Seniorsenteret Tyholmen 7 i 2015.

I 2016 ble det søkt om å få drifte som en Frivilligsentral, og søknaden ble innvilget. Dermed ble aldersgrensene fjernet, og vi kunne drifte på en bredere måte. Vi tok vare på de aktivitetene som var vellykkede og godt besøkt og så utvidet vi engasjementet til å bli en viktig samfunnsaktør som skal stimulere til frivillig innsats, være en møteplass og et bindeledd mellom kommune og frivillig sektor.

I dag er vi altså Tyholmen frivilligsentral som eies og drives av Seniorsenteret Tyholmen 7.

Siste nytt

Innlegg under er siste nytt og publiseringsdato. Klikk på nyhet for mer informasjon og/eller dato for arrangement.

Ønsker du å bidra som frivillig?

Les mer