ÅRSMØTE

8. mars kl. 14:00

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 22. februar.

Mvh

Tyholmen Frivilligsentral